Moltke

Dit beeld van Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke is te vinden tussen de Siegessäule en het Bismarck Nationaldenkmal

Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke
Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke (26 oktober 1800 - 24 april 1891)

Helmuth Karl Bernhard (en sinds 1870 Graf) von Moltke was een Duitse generaal-veldmaarschalk, die dertig jaar lang de stafchef van het Pruisische leger was. Hij wordt algemeen gezien als een van de grootste strategen van de tweede helft van de 19e eeuw. Volgens Wikipedia is hij de schepper van een nieuwere, modernere methode om legers in het veld aan te sturen. Hij wordt soms Moltke de Oude genoemd om hem te onderscheiden van zijn neef Helmuth von Moltke de Jonge, die bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het bevel voerde over de Duitse legers.

No comments: